Modlitby sv. Augustina

Večerní modlitba sv. Augustina

Zůstaň, Pane, s těmi,
jimž je v tento večer
odepřen spánek,
s těmi, kdo bdí a pláčí.
Svěř ty, kdo spí,
pod ochranu svých andělů
a svatých. Skloň se k nemocným,
Ježíši Kriste.
Poskytni úlevu těm,
kdo klesají na mysli,
požehnej umírajícím,
ulehči trpícím,
slituj se nad sklíčenými
a ochraňuj ty, kdo se radují,
a nás všechny ,
ve své veliké lásce. Amen.

_____________­________________________­______________________

Modlitba k Duchu svatému

Dýchej ve mně, Duchu svatý, abych svatě myslel!

Pobízej mě, Duchu svatý, abych svatě jednal!

Nadchni mě, Duchu svatý, abych svatost miloval.

Posiluj mě, Duchu svatý, abych svatost ochraňoval!

Ochraňuj mě, Duchu svatý, abych svatost nikdy neztratil!

_____________­________________________­_________________

Vyznání

Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná a přece tak nová,
pozdě jsem si tě zamiloval!
Ty jsi byl uvnitř a já venku, a tam jsem tě hledal,
a já šeredný, vrhl jsem se na všecky krásné tvory, jež jsi stvořil.
Ty jsi byl se mnou, ale já jsem nebyl s tebou.
Vzdalovalo mne od tebe vše to, co by vůbec nebylo,
kdyby nebylo tebou.
Ty jsi volal, křičel a přehlušil jsi mou hluchotu.
Ty jsi se skvěl, zářil a zahnal jsi mou slepotu.
Tvá vůně mě zaujala,
vdechl jsem ji a dychtil jsem po tobě.
Okusil jsem tě a lačním a žízním po tobě.
Dotkl ses mne a vzplanul jsem touhou po tvém míru.

Sláva tobě, Otče i Synu i Duchu svatý,
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.