Velikonoční přání

Milí přátelé,

přejeme vám hlubokou obnovenou víru v Krista, který je Cesta, Pravda a Život!

Požehnané Velikonoce!

sestry salesiánky