Na poušť s Božím Slovem

Na poušť s Božím Slovem

O první postní neděli se skupinka mladých lidí setkala u sester salesiánek v Praze Karlíně a prožila víkend osobního i společného setkání s Božím Slovem s tématem Světla. Podněty k rozjímání připravily sestry salesiánky a slavením mše svaté či svátosti smíření posloužili zase bratři salesiáni. Mladí se mohli s Božím Slovem setkat i při obrazovém růženci, tvorbě svíček či při křížové cestě, která probíhala venku. Nechybělo ani prohloubení tématu křtu, jehož vědomé obnovení je vrcholem Velikonoc.

Pizza v Hradci

Pizza v Hradci

Tradiční donboskovskou pizzou pokračovaly i v měsíci únoru oslavy dona Boska v Salesiánském domově mladých. Studentky VŠ se vrátily ze zkouškového období a tak dům opět ožil. Proběhly také večery chval, které ubytované připravily na postní dobu.

Pastorační plodnost a princip dvojího naslouchání

Pastorační plodnost a princip dvojího naslouchání

V pátek 14. 2. se v Praze v Karlíně u sester salesiánek uskutečnila podvečerní beseda s P. Josefem Prokešem, farářem z Vodňan. Beseda se nesla v dynamickém duchu sdílení podnětů a hledání nových cest a pastorace v dnešní době. Byla povzbuzením k hledání Boží novosti uprostřed krize. Jen na ochutnávku přinášíme čtyři možné pastorační přístupy, inspirované papežem Františkem, které P. Josef protáhl do konkrétních situací dnešní pastorace: 1. čas je důležitější než prostor 2. realita je víc než idea, 3. jednota je víc než konflikt. 4. společenství je víc než pouhý součet jednotlivých členů. Tyto principy můžeme uskutečňovat ve všech našich malých i velkých pastoračních rozhodutích.

Oslavy Dona Boska, 40 let FMA a 30 let slibů spolupracovníků v Hradci Králové

Oslavy Dona Boska, 40 let FMA a 30 let slibů spolupracovníků v Hradci Králové

V úterý 28. 1. 2020 proběhla trochu s předstihem oslava Dona Boska u sester v Hradci Králové. Spolu s místní salesiánskou rodinou jsme měli možnost zahájit tuto slavnost mší svatou, kterou celebroval P. Václav Čunek, SDB. V promluvě zdůraznil otevřenost Dona Boska novým výzvám a nutnost nezůstat ustrnutí ve svých zvyklostech. Po mši svaté následovalo přátelské posezení, a protože v tomto roce slavíme 40 let přítomnosti FMA v České republice, shlédli jsme power point o historii FMA, poděkovali Bohu zpěvem písně a užili si překvapení v podobě dvou krásných dortů, které připravili jak naši přátelé spolupracovníci, tak i jedna z našich studentek. Svíčky sfoukly sestry Nika a Maru, které patří mezi první sestry salesiánky v ČR. Chcete-li prožít trochu sváteční atmosféry, podívejte se na fotky.

 

 

Juniorky v Praze

Juniorky v Praze

Třetí víkend v lednu hostila komunita sester salesiánek mladé sestry (juniorky) z Čech a Slovenska. Kromě společných neformálních chvil, modlitby a procházky zimní Prahou se sestry mohly zamýšlet nad tématem “Jak přežít ve službách církve”. Sobotní den zahájila mše svatá, ktoeru sloužil salesián Milan Mihulec, který věnoval kázání tématu jednoty, tkerá není uniformitou. Kateřina Lachmanová nastínila některé vnitřní i vnější mechanismy komunitního života, které odebírají energii a zároveň poukázala na prameny, ze kterých je možné čerpat. Salesián Pavel Ženíšek se podělil o zkušenost s životem modlitby žitým jako setkání životů. Večerní sdílení obohatila o svou zkušenost slovenská sestra Kamila, která působí již šestý rok v misiích v Paraguay.

 

Návštěva kandidátek v Polsku

Návštěva kandidátek v Polsku

Postulát je přípravné období na noviciát, během kterého dívky rozlišují svoje povolání. Letos probíhá v komunitě v Hradci Králové a týká se Marie z české inspektorie a Nikoly ze slovenské. Letošní rok dívky v doprovodu se sester zahájily výjezdem do Polska, aby se seznámily s dívkami, které také hledají své povolání u sester salesiánek.

Sobotní dopoledne bylo věnováno poznávání krás Varšavy a společné modlitbě v našich jazycích, odpoledne si postulantky vyměnily informace o svých zemích a životě a poslání sester v Polsku, Slovensku a Čechách. Byla to také možnost poznání růzností kultur a zvyků. Večer byl věnován sdílení cesty hledání povolání a další den také dialogu o možnostech společné formace.

V květnu na oplátku plánují přijet polské sestry a jejich kandidátky.

Vánoce požehnané Boží blízkostí

Vánoce požehnané Boží blízkostí

Ať se o letošních Vánocích

setkáte s Bohem, který je blízko

a přebývá mezi námi,

přejí a vyprošují

sestry salesiánky

Jana Svobodová

 

Hledáme Boha „venku“, zatímco on je přítomen uprostřed našich životů.

Napínáme zrak, protože se domníváme,

že je někde hrozně daleko, a on je zatím od nás jen kousek, právě prochází kolem.

A. Pronzato

 

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří

v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi…

A Slovo se stalo tělem

a přebývalo mezi námi.

 Jan 1,11-14

 

Advent v Salesiánském domově mladých v Hradci Králové

Advent v Salesiánském domově mladých v Hradci Králové
Adventní dobu zahájili tradičním setkáním v komunitě sester, kde  se všichni nějak vměstnali do komunitní jídelny a za doprovodu adventních melodií nejmladší obyvatelka Hanka zapálila první svíci na adventním věnci. Po té následovala prohlídka komunitních prostor. Třikrát do týdne byla možnost účasnit se ranních mší při svíčkách s krásnými rorátními zpěvy a doprovodem různých fléten, houslí apod. Takový výkon (časné vstávání) vyžadoval dost energie, a proto všichni ocenili vydatnou společnou snídani, která po rorátech následovala. Přišel i  Mikuláš, který se po roce opět přišel podívat, jak jsou na tom studentky s učením a plněním dalších povinností, a přinesl i nějakou odměnu na povzbuzení. Nechyběla ani modlitba a sdílení vánočního evangelia, rozběhla se už i keramika a byla možnost podívat se na další hezký film. Před rozjezdem do svých domovů všichni společně oslavili Vánoce nejprve u betléma v kostele a poté u stromečku v sále, kde došlo na dárky a ochutnávku různého vánočního cukroví, které některé šikovné obyvatelky obětavě napekly.

Listopad v Salesiánském domě mladých

Listopad v Salesiánském domě mladých
V listopadu obyvatelky domu přivítaly návštěvu z Japonska – sestru Assuntu, která se zúčastnila některých  setkání. Oslavily listopadové narozeniny, na které Anežka s Káťou napekly výborné sušenky. Pokračovaly v misijním tvoření: drátovaní, výroba knížeček, přáníček a ručních mýdel. Duchovní život mohly prohloubit při setkání a sdílení Božího Slova a na večeru chval. Protože se blíží advent, začaly pilně nacvičovat rorátní zpěvy a vyrobily si adventní věnce.
Více zde: https://www.sdmhk.cz/news/listopad/

Vizitace sr. Assunty

Vizitace sr. Assunty

Během měsíce listopadu naši česko-litevskou provincii vizituje sr. Assunta z Generální rady FMA, která pochází z Japonska. Sr. Assunta navštěvuje postupně všechny komunity sester, má možnost se setkat s některými biskupy, se salesiány i s mladými v místech, kde žijeme a pracujeme.