Netradičně rozlišování online

O víkendu 6. – 8. listopadu proběhne netradiční formou rozlišování ohledně nové provinční FMA v Čechách a na Litvě. Běžně se za tímto účelem schází celá provincie společně, modlí se, vede dialog a na závěr píše konzultaci generální představené, která se svou radou jmenuje novou provinční. Výměna se pak uskuteční v létě 2021.

Tentokrát vzhledem k epidemiologické situaci tato událost proběhne v komunitách a online při společných setkáních. Propojí se tak sestry z Litvy, naší země a sr. Assunta z generální rady v Římě, která celé setkání animuje.

Věříme, že i takto bude Duch svatý našim průvodcem a prosíme o modlitbu.