Pouť na začátek roku

Jako každý rok se vydaly sestry z  Karlínské komunity na konci prázdnin na pouť vyprošovat sobě i těm, kteří jsou jim svěřeni, Boží požehnání a potřebné milosti.

“Tentokrát jsme zvolily za destinaci klášter karmelitek v Drastech. Tedy správněji řečeno budoucí klášter. Zatím je z tohoto požehnaného místa staveniště, v kapli jsou opravdu polní podmínky, ale to už nebrání hrstce lidí, aby se zde scházela na bohoslužbách a věříme, že budou přibývat další. Spojily jsme se též v modlitbě a ve vznikajícím lesoparku se pomodlily komunitně růženec. Celý nastávající školní rok jsme také svěřily o prázdninách zemřelé sestře Věře (věříme, že je již u Pána a přimlouvá se za nás), jejíž hrob jsme v Praze – Ďáblicích navštívily.

Děkujeme Pánu za čas prázdnin a vyprošujeme si požehnání do nového školního roku!”