“Jako kvas v dnešním světě” – Heslo 2023

Don Ángel F. Artime vybral pro letošní rok heslo “Jako kvas v dnešním světě”, které odkazuje na Ježíšovo podobenství. Každý rokem vydává hlavní představený salesiánů tzv. Strennu – motto, které má pomoci celé salesiánské rodině v daném roce určit směr.

Celý komentář hlavního představeného ke Strenně 2023 ve ve slovenštině najdete zde ve formátu PDF.

Každým rokem doprovází Strennu video, které vám zde nabízíme s českými titulky.