Salesiánky patří do široké salesiánské rodiny.. Hlavním posláním sester je výchova mládeže se zvláštním zaměřením na děvčata na okraji společnosti.

  PEXESO 1. díl a 2. díl


   

  Požehnané Velikonoce!

  19. Duben 2014 - 23:24


  Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja.
  Jemu buď sláva a vláda na věčné časy.
  (z liturgie Slavnosti Zmrtvýchvstání Pá­ně)

  HLUBOKOU RADOST Z KRISTOVA
  SLAVNÉHO VÍTĚZSTVÍ NAD SMRTÍ
  VÁM PŘEJÍ A VYPROŠUJÍ
  SESTRY SALESIÁNKY

   

  Velikonoce v Ostravě

  17. Duben 2014 - 9:43

  V našem středisku a oratoři jsme chtěli prožít naplno dobu přípravy na Velikonoce. V oratoři jsme strávili několik pěkných setkání s dětmi, jak např. Velikonoční oratoř, výrobu flowerstick, turnaj v chňapkách apod.

   

  Čekám vás v nebi!

  13. Duben 2014 - 21:11


  V sobotu 12. dubna 2014 se v Bratislavě na Slovensku rozloučili se sr. Majkou Futejovou FMA.
  Zde najdete nejen její slova na rozloučenou.

   

  CIEM v Irsku

  13. Duben 2014 - 20:05


  Ve dnech od 1. do 5. dubna 2014 se v irském Dublinu setkaly inspektorky a delegátky evropských inspektorií, jež jsou sdruženy v CIEM (Meziinspektoriální konference Evropa – Blízký východ, zahrnující evropské inspektorie kromě Itálie, Španělska a Portugalska; dále inspektorii EEG, do níž patří Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Gruzie – kde jsou též sestry arménského původu; a také inspektorii MOR, do níž patří Jordánsko, Egypt, Sýrie, Libanon, Izrael).

   

  Nadace VIZE 97 poskytla svůj dar Salesiánské rodině

  12. Duben 2014 - 21:23


  Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 poskytla finanční dar salesiánské rodině.
  Finanční pomoc ve výši 48.000.- Kč poskytla Nadace VIZE 97 na pokrytí životních, zdravotních a sociálních nákladů salesiánky sestry Věry Vorlové.

   

  Sr. Mária ze Slovenska odešla do nebe

  10. Duben 2014 - 12:22


  (Nitra, 10.4.2014) Na Slovensku ve čtvrtek 10. dubna ráno zemřela sr. Mária Futejová, FMA. Měla pouhých 35 let.
  Sestra Mária byla nejmladší ze čtyř sourozenců. Pocházela z Prešova. K sestrám se dostala přes salesiánské středisko.
  První sliby složila v roce 2006, věčné sliby složila vloni, tj. v roce 2013.
  Byla učitelkou základní školy. Od roku 2012 byla v Nitře, kde pracovala s rómskými dětmi.
  Více informací najdete zde.