Salesiánky patří do široké salesiánské rodiny.. Hlavním posláním sester je výchova mládeže se zvláštním zaměřením na děvčata na okraji společnosti.

  PEXESO 1. díl a 2. díl


   

  Papežův list k výročí narození Jana Boska

  20. Červenec 2015 - 8:30


  Svatý otec zaslal hlavnímu představenému salesiánů, otci Angelu Fernandezu Artime, list u příležitosti dvoustého výročí narození dona Boska, zakladatele kongregace.
  Papež v dopise, datovaném symbolicky 24. června – tedy na slavnost Narození sv. Jana Křtitele, křestního patrona Dona Boska – vzdává Bohu díky za světce mladých lidí, poukazuje na zásadní aspekty jeho duchovního a pastoračního dědictví a vyzývá jeho dnešní následovníky, aby je odvážně naplňovali.

   

  Být partnery Ducha Svatého jako Panna Maria

  15. Červenec 2015 - 11:29


  Promluvu Hlavního představeného SDB dona Angela Fernandeze Artime najdete zde.

  Překlad z Il Bollettino Salesiano, červenec 2015

   

  Heslo na rok 2016 „S Ježíšem zažijme společně dobrodružství Ducha!“

  14. Červenec 2015 - 20:11


  Hlavní představený zveřejnil název a některé základní linie Hesla pro Salesiánskou rodinu na rok 2016.
  Titul Hesla zní: „S JEŽÍŠEM zažijme společně dobrodružství Ducha“.

   

  DON BOSCO DAY NA EXPO 2015 - aktualizováno!

  12. Červenec 2015 - 13:54


  Dnes 12. července 2015 probíhá v Milánu na Expo 2015 velký den – Salesiánská rodina tam slaví.
  Této oslavy se mezi mnoha jinými hosty účastní i hlavní představený salesiánů Don Ángel Fernández Artime a hlavní představená sester salesiánek Matka Yvonne Reungoat.

   

  Svátek blahosl. Marie Romero Meneses

  7. Červenec 2015 - 20:07


  V Salesiánské rodině si 7. července připomínáme svátek blahosl. Marie Romero Meneses – sestry salesiánky, která byla 14. dubna 2002 Janem Pavlem II. prohlášena za blahoslavenou.
  Více o ní najdete zde.
  Životopis, který nabízí P. Janko Ihnát SDB, najdete zde.

   

  Muzeum kard. Trochty je o víkendech během prázdnin otevřeno

  5. Červenec 2015 - 21:03


  Muzeum kard. Trochty v jeho rodné obci Francova Lhota (okr. Vsetín) bude o prázdninových víkendech otevřeno od 10 do 17 hod.
  Bližší informace najdete na plakátu v příloze.
  Pokud pojedete autem, možná se setkáte s dopravním omezením, spojeným s opravou cesty. Aktuální info najdete na oficiálních webových stránkách obce Francova Lhota.
  Muzeum se nachází v rodném domku kard. Trochty. Domek najdete uprostřed obce (blízko pamatníku věnovanému kard. Štěpánu Trochtovi) za nákupním střediskem.