Salesiánky patří do široké salesiánské rodiny.. Hlavním posláním sester je výchova mládeže se zvláštním zaměřením na děvčata na okraji společnosti.

  PEXESO 1. díl a 2. díl


   

  Věčné sliby Zuzky Magerové

  19. Říjen 2017 - 12:30

  Jako se ženich raduje z nevěsty, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe…
  V neděli 15. října 2017 v odpoledních hodinách odpověděla Zuzana Magerová definitivním způsobem na povolání k zasvěcenému životu v Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice. Toto „ano“ z její strany završilo celé období hledání a přípravy na toto odevzdání se Bohu.
  Všechny liturgické texty, které si Zuzka pro tento den vybrala, vyjadřují její zkušenost Boha jako Otce, který je láska a který o nás něžně pečuje.

   

  Návštěva hlavního představeného

  19. Říjen 2017 - 11:44


  Na konci září u příležitosti 90. výročí přítomnosti salesiánů v ČR, navštívil naši zemi hlavní představený don Angel Fernandez Artime, nástupce Dona Boska.
  Hlavním cílem hlavního představeného bylo setkat se se salesiány a s mladými, ale zároveň poctil svým krátkým setkáním i nás sestry salesiánky, VDB a zástupce salesiánské rodiny vůbec.
  Přinášíme pár fotek z našeho setkání. Další materiály z jeho návštěvy najdete zde:

   

  Zveme vás na věčné sliby Zuzky Magerové

  12. Říjen 2017 - 16:00


  Milí přátelé, zveme vás na věčné sliby Zuzky Magerové, které se uskuteční v Hradci Králové v neděli 15. října 2017 ve 14.00 hod v kostele sv. Anny, Kukleny.
  Věčnými sliby se sestra zavazuje navždy žít v chudobě, čistotě a poslušnosti v Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice. K věčným slibům lze přistoupit po dlouhé době rozlišování, ověřování a formace.

  Pozvánka na sliby

   

  Volné místo vychovatelky

  12. Říjen 2017 - 15:50

  Hledáme novou spolupracovnici do týmu vychovatelek Domova mládeže při DKSŠ.

  Požadujeme: pedagogické vzdělání, ochotu pracovat zejména odpoledne a večer (včetně některých nedělí, svátků a pravidelných nočních směn), kladný vztah k práci s dívkami nestudijního typu a sociálně nebo zdravotně znevýhodněnými, komunikační dovednosti, samostatnost i schopnost týmové spolupráce, ochotu k dalšímu vzdělávání, křesťanský postoj k životu.

   

  Věčné sliby na Litvě

  27. Září 2017 - 23:30


  Sr. Jolanta Gurskaité v neděli 24. září 2017 složila své věčné sliby.
  Slavnosti, která proběhla v katedrále v Kaišiadorysu (kde byl 25. června 2017 blahořečený arcibiskup Teofilius Matulionis), se zúčastnilo také šest českých sester salesiánek – včetně inspektorky sr. Jany Svobodové. Tři z těchto sester byly na Litvě poprvé. Právě tyto okamžiky jsou příležitostí k seznámení se s prostředím, ve kterém žijí a pracují naše litevské spolusestry.

   

  Setkání evropských inspektorek v Belgii

  21. Září 2017 - 19:46


  Ve dnech 13. – 21. září 2017 se inspektorky z Evropy a Blízkého východu setkaly ve Farniére v Belgii, aby během 6 dnů prožily zkušenost vzájemného hlubšího poznání.
  Dny byly animované skupinou ESDAC (duchovní cvičení pro společné apoštolátní rozlišování).
  Každý den provázely různé dynamiky na základě rozjímání Božího Slova, které přešlo v duchovní konverzaci a pojmenování základů našeho charismatu v dnešní době.