Salesiánky patří do široké salesiánské rodiny.. Hlavním posláním sester je výchova mládeže se zvláštním zaměřením na děvčata na okraji společnosti.

  PEXESO 1. díl a 2. díl


   

  I na Litvě už máme za sebou rozlišování na novou inspektorku

  18. Prosinec 2014 - 14:49


  V sobotu 13. prosince 2014 proběhl proces rozlišování na novou inspektorku CEL i na Litvě.
  Přidáváme fotografie i z této akce a dalších událostí, které se odehrály v našich dvou komunitách během návštěvy sr. Carly Castellino, naší bývalé vizitátorky a inspektorky sr. Majky Tkadlecové.
  Obě pozdravily školní knihovnice z Kaunasu, které se sešly na adventním posezení v podkroví domu našich sester v Kaunasu.

   

  Desáté výročí blahořečení sestry Eusebie Palomino FMA

  12. Prosinec 2014 - 9:16


  U příležitosti 10. výročí blahořečení sr. Eusebie Palomino, které se konalo v Římě dne 25. dubna 2004, španělská inspektorie FMA „Vergine del cammino“ z Leónu naplánovala v průběhu celého roku řadu iniciativ pod názvem: „Se sestrou Eusebií“.
  Tato kampaň má za cíl zlepšit povědomí o životě a poslání sr. Eusebia mezi dětmi a mladými lidmi salesiánských domů, výchovného společenství a dalších skupin Salesiánské rodiny.

   

  Všichni jsme misionáři!

  12. Prosinec 2014 - 8:09


  Pán nás opět volá jménem, posvěcuje nás a posílá nás, abychom byli jako jeho milovaný Syn Ježíš Kristus a abychom ho ohlašovali. Já vás vyzývám a prosím: " Buďte přímí jako Bůh, buďte služebníky bez privilegií a vždy plňte Otcovu vůli. "
  Zde najdete kompletní promluvu Hlavního představeného salesiánů dona Ángela Fernandeza Artimeho z úvodníku italského Salesiánského magazínu.

   

  Návštěva sr. Carly a rozlišování na novou inspektorku

  7. Prosinec 2014 - 17:11


  Ve dnech od 4. do 10. prosince 2014 máme v naší inspektorii návštěvu ze zahraničí.
  Opět mezi nás zavítala sr. Carla Castellino, které sice skončila její služba rádkyně – vizitátorky, ale protože naši inspektorii moc dobře zná, poprosily jsme hlavní představenou Matku Yvonne, jestli by nás sr. Carla mohla doprovázet při rozlišování na novou inspektorku – ta by se měla ujat své služby od 4. srpna 2015.

   

  Zahájení Roku zasvěceného života se blíží - význam loga

  26. Listopad 2014 - 20:37


  Rok zasvěceného života, ve kterém si připomínáme také 50. výročí dogmatické konstituce Lumen gentium a dekretu Perfectae caritatis, začne velkou modlitební vigilií v sobotu 29. listopadu v 19 hod. v papežské bazilice Santa Maria Maggiore a eucharistickou slavností v neděli 30. listopadu v 10 hod. v papežské bazilice S. Petra.
  Oba tyto momenty modlitby v sobě nesou velmi silnou mariánskou stopu a souvisí se začátkem období Adventu.

   

  Mezinárodní kongres o Donu Boskovi

  26. Listopad 2014 - 9:12


  Ve dnech 19. až 23.listopadu 2014 proběhl v Římě historický mezinárodní kongres na téma: „Vývoj charismatu Dona Boska až do poloviny 20. století". Kongresu se účastnili sestry salesiánky (FMA), salesiáni a některé další složky salesiánské rodiny z nejrůznějších zemí světa. Velice důležitá byla otevřenost a srdečnost, se kterou jednotliví účastníci mezi sebou hovořili o zkušenostech velmi rozdílných kultur, které mají společného jmenovatele: charisma Dona Boska.