Požehnané vánoce

Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké světlo, …syn je nám dán.“ Iz 9,1-5

Radost z narozeného Ježíše, který je světlem v našich temnotách

přejí

sestry salesiánky

Sr. Jana Svobodová