Setkání ředitelek a ekonomek komunit

O prvním únorovém víkendu proběhlo setkání ředitelek komunit a ekonomek, které začalo poprvé v historii půldenním společným setkáním a diskuzí nad důležitými tématy života inspektorie a komunit.
Poté ředitelky komunit odjely na Lipiny, kde pokračovaly své setkání rozvahou nad personální situací komunit. Provinciál SDB Petr Vaculík, který se části setkání také zúčastnil, přinesl podněty k zamýšlení se nad salesiánskou modlitbou.

Všechny své plány, starosti i radosti mohly vkládat do slavení mše svaté a společné modlitby.
Ekonomky komunit pokračovaly svým setkání v Praze Kobylisích dialogem nad praktickými tématy ze života komunit a zakončily jej krás

ným výletem do okolí Prahy.

Podívejte se na fotky.