Nová provinciálka na Slovensku

Sestry salesiánky na Slovensku mají novou provinciální představenou, je jí sestra Monika Skálová. Sestra Monika převezme službu od 5. srpna 2018. Současná provinciální představená sr. Jana Kurkiová tímto končí svůj 6-letý mandát.

více informací najdete na webu slovenských sester saleziánek.