VSTAL Z MRTVÝCH A ŽIJE VEDLE NÁS

Pán se probouzí, aby probudil a oživil naši velikonoční víru.

Máme kotvu: v Jeho kříži jsme byli spaseni.

Máme kormidlo: v Jeho kříži jsme byli vykoupeni.

Máme naději: v Jeho kříži jsme znovuzrozeni a obejmuti, aby nás nic a nikdo neoddělil od Jeho výkupné lásky.

Uprostřed izolace, v níž trpíme nedostatkem přízně a setkání, zakoušíme nedostatek mnohého, slyšme ještě jednou zvěst, která je naší spásou: vstal z mrtvých a žije vedle nás.

papež František: Urbi et orbi 2020

sr. Jana Svobodová

a sestry salesiánky