Pastorační centrum Skvrňany

Kontakt

Pastorační centrum Skvrňany (PCS) Křimická 73, Plzeň – Skvrňany 318 00

email: pc.skvrnany@bip.cz

Koordinátorka PCS: Hana Koudelková, FMA tel. 728 941 219

email: hkoudelkova@volny.cz

P. Marek Sklenář, SDB tel. 737 957 282

email: sklenar@sdbplzen.cz