Hry na sílu a dovednost

Přetahovačka

Pomůcky:
silné lano (3 – 7,5 m dlouhé), šátek

Účastníci:
3 chlapci a 3 dívky, obě strany stejně silné, několik dospělých pomocníků

Hra:
Tři hráči se chytí provazu na jednom konci a tři na druhém. Až napočítáte do tří, začnou se přetahovat. Postavte se doprostřed, abyste viděli, kdo koho přetáhne. Tým, který podél vás přetáhne své soupeře, vítězí. Variantou může být soutěž jen jednoho chlapce a jedné dívky. Zdá se, že chlapci mají více jistoty, že porazí dívku. Vždy je legrace, když přidáváte dívky a pozorujete, jak přetahují kluky.

Nápověda:
Přesvědčte se, že je za každým družstvem pomocník pro případ, že by se jedno družstvo rozhodlo svůj konec provazu pustit. Předmětem této hry je lekce věrnosti. Často tým, který má silný začátek, ztrácí na družstvo, které je schopné vydržet až do konce.


Hledání rozdílů

Pomůcky: promítací blány s obrázky s malými rozdíly, 2 tužky, 2 papíry, stopky

Hra:
Rozdělte děti do družstva dívek a družstva chlapců. Obě družstva se pokusí najít rozdíly na obrázcích. Kapitánům obou týmů dejte papír a tužku na zapsání odpovědí. Promítněte obrázky. Vysvětlete, že na první pohled vypadají stejně, ale podíváte-li se pečlivě, uvidíte veliké rozdíly. Požádejte je, aby jich zapsali co nejvíce a co nejrychleji. Ať pracují potichu a kapitánovi šeptají odpovědi. Nechte je pracovat 60 – 90 vteřin. Pak seberte seznamy a nahlas je přečtěte. Přitom uveďte, co je správně a co špatně. Vyhlaste vítěze.


Kdo nejdéle vydrží skákat

Pomůcky:
lepicí páska

Účastníci:
3 děti

Příprava:
lepící páskou vyznačte 3 čtverce hrací plochy.

Hra:
Do každého čtverce umístěte jedno dítě. Na povel start začnou skákat na jedné noze, druhou se nedotýkají země. Ve vzduchu si mohou nohy vystřídat kdykoli budou chtít a musí být ve svém čtverci. Vítězí ten, kdo vydrží nejdéle skákat. Variantou je to, že děti necháte skákat dvě minuty. Vítězí ten, kdo vícekrát poskočí. Musíte mít pomocníky, kteří budou počítat skoky.


Stavění věže

Pomůcky:
l stůl, l0 – l2 prázdných plechovek od limonády

Účastníci:
2 týmy po 2 chlapcích a 2 dívkách

Hra:
Plechovky rovnoměrně rozdělte mezi dva týmy. Když řeknete start, děti musí postavit z plechovek věž. Pokud plechovky spadnou, pomocníci je zvednou a dají zpět na stůl. Vítězem je tým, který jako první naskládá na sebe všechny plechovky, bez toho aby je hráči drželi.

Nápověda:
Plechovky by měly být prázdné, aby se nevylil jejich obsah v případě, že by spadly.


Luštění verše

Pomůcky:
Zpětný projektor, kousky promítací blány s napsanými jednotlivými slovy veršů z Písma, stopky

Účastníci:
l chlapec, l dívka, časoměřič

Hra:
Zopakujte verš, aby každý z diváků věděl, o jaký jde. Vypněte projektor a rozprostřete blány. Vysvětlete divákům, že horní hrana a spodní hrana základny projektoru jsou opačné než na plátně. Jeden z hráčů přistoupí k projektoru. Jakmile řeknete „START,“ musí rozluštit verš a umístit slova ve správném pořadí a na správné straně. Pak zapněte projektor, řekněte „TEĎ“ a časoměřič zapíše čas. Kdo v kratším čase rozmístí správně slova verše, vítězí.


Biblický baseball

Pomůcky:
ceny, baseballová pálka a měkký Nerf-style míč

Hra:
Účastní se všechny děti. Vezměte si pálku a odpalte míč na opačnou stranu místnosti. Jestliže dítě chytí míč v sedě, pozvěte je aby přišlo k vám na pódium. Neexistuje počet osob, které mohou hrát v každém týmu – neomezeně. Jsou tři způsoby, jak tým může udělat aut:
– Jestliže míč spadne na zem před tím, než ho někdo chytí.
– Pokud se dítě postaví, aby chytilo míč.
– Pokud je nějaká rvačka.
Po třech autech přejdi na opačný konec místnosti. Strana s největším počtem dětí na pódiu vítězí. Pro prodloužení hry si dopředu připravte několik otázek z předchozí biblické lekce. Požádejte vítězný tým, aby se postavil čelem k divákům. Vedoucí přečte první otázku. Kdo první zvedne ruku, může odpovídat. Pokud správně odpověděl, vyhrává cenu. Pokud ne, dejte šanci dalšímu dítěti. Pokračujte, dokud nebudou zodpovězeny všechny otázky.


Neobvyklé kuželky

Pomůcky:
2,4 m dlouhé stoly, 10 plastikových kuželek, 2 velké míče

Účastníci:
2 dvojčlenná družstva (1 nadhazovač a 1 chytač)

Hra:
Postavte stoly k sobě, umístěte míče na jeden konec a kuželky na druhý konec. Nadhazovač prvního družstva se postaví vedle míče, zatímco jeho spoluhráč chytač si stoupne blízko kuželek. Nechte nadhazovače rozkoulet první míč po stole a uvidíte kolik shodil kuželek. Chytač musí chytit míč dřív, než spadne na zem, ale nesmí narazit do stolu. Opakujte akci s druhým míčem. Spočítejte kolik kuželek bylo shozeno. Za každou chybu, kdy chytač nechytil míč, odečtěte bod. Pak nechte hrát druhé družstvo. Tým, který získá nejvíce bodů, vítězí.


Super hláskování

Pomůcky:
propiska a 18 archů konstrukčního papíru (kartonu)

Účastníci:
1 chlapec a 1 dívka, kteří představují „superhláskovače“, skupina 9 dívek a skupina 9 chlapců, kteří budou „držitelé písmen“

Hra:
Na každý arch papíru napište jedno písmeno ze slova ODPUŠTĚNÍ. Vytvořte dvě sady. Každému „držiteli písmen“ dejte jedno písmeno. Superhláskovačům ukažte slovo, aby věděli, jak jej mají hláskovat. Pak zatočte superhláskovači a zamíchejte děti, které drží písmena. Na povel „START“ musí superhláskovači rozmístit své spoluhráče ve správném pořadí hlásek slova odpuštění.

Nápověda:
Přesvědčte se, že písmena jsou dostatečně velká, aby je každý mohl vidět. Také zkontrolujte, že hráči drží písmena tak, že je všichni mohou dobře vidět.


Obruče

Pomůcky:
4 obruče, kazeta s dětskými písněmi

Účastníci:
2 chlapci a 2 dívky

Hra:
Tato hra ukáže, kdo nejlépe otáčí obručí kolem pasu. Každému dítěti dejte obruč. Jakmile zazní hudba, děti začnou otáčet obruč kolem pasu. Nechte hrát hudbu tak dlouho, dokud nespadnou obruče na zem. Hru je možné opakovat dvakrát nebo třikrát. Máte-li více obručí, můžete přibrat další děti, aby byla větší legrace.

Nápověda:
Nechte děti, aby si hru jednu až dvě minuty vyzkoušely. Pak budou lépe hrát a hra bude zábavnější.


Věčně foukám bubliny

Pomůcky:
6 malých bublifuků, stopky

Účastníci: 6 dětí

Hra:
Děti se postaví v přední části místnosti na startovní čáru čelem ke zbývajícím dětem. Každému dejte bublifuk a řekněte jim, aby je opatrně otevřely. Také je poučte, aby nezačaly foukat bubliny, dokud nenapočítáte do tří. Cílem je vyfouknout co největší bublinu během 30 vteřin. Ostatní děti nechte pozorovat, kdo nafoukne největší bublinu. Po uplynutí 30 vteřin řekněte „KONEC.“ Vítězem se stává ten, kdo nafoukl největší bublinu. Všem hráčům ponechte bublifuky domů.

Nápověda:
Bubliny mohou štípat do očí, proto poučte děti, aby je držely daleko od očí. Mějte po ruce pomocníky, kteří omyjí dětem oči, pokud bude potřeba. V případě, že se bublifuk vylije na koberec, vyčistěte jej vodou a vysušte ručníkem.


Tým autorů: Bill Johnson, Mark McIntyre, Diane Vivian CharismaLife Publishers, Florida
Překlad: Křesťanské společenství Juda na Mělníce (ksjuda@wo.cz)
Povolení k šíření dalo Metro Ministies International, Brooklyn, USA