Akční hry

Muzikantův klobouk

Pomůcky:
5 větších klobouků /vojenské helmy, velké mísy, umělohmotné kyblíky/
hudební nástroj nebo kazeta
přehrávač

Účastníci: 6 dětí

Hra:
Účastníci se postaví za sebe do kruhu. Vysvětlete, že hra je stejná jako „Hudební židle,“ ale nyní budou používat klobouky. Když začne hrát hudba, dá každý „klobouk“ na hlavu hráče, který stojí před ním. Musí se rychle pokračovat, dokud se nezastaví hudba. Když se hudba zastaví, nechá si každý klobouk, který má. Hráč, který je bez klobouku, se posadí. Odejměte jeden klobouk a zmenšete kruh. Pokračujte dokud nezůstanou jen dva hráči. Postavte je čelem k sobě. Když hráč položí „klobouk“ na hlavu druhého hráče, musí pustit ruce z „klobouku“, takže oba dva nemohou držet „klobouk“ najednou. Hráč, který má „klobouk“ na hlavě, když skončí hudba, vítězí.

Nápověda:
Procvičte hru s dětmi než začnete hrát. Pro malé děti to může být těžké. Než začnou, měly by mít představu o tom, jak se hra hraje.


Hra s plážovým míčem

Pomůcky:
dva velké plážové míče

Účastníci:
l chlapec a l děvče jako vedoucí týmu

Hra:
Diváci se účastní hry. Nejprve jim vysvětlete pravidla.
1. Každý zůstane sedět.
2. Nevstávejte.
3. Držte ruce u sebe.
4. Odpalte pouze plážový míč.
Vedoucí týmů začínají vhozením míče do svého týmu. Týmy vystřelí míč z přední části místnosti do zadní části místnosti, a pak vystřelí míč zpět do přední části a svému vedoucímu. Když míč upadne, tým prohrál. Vítězný tým je ten, který lépe spolupracuje a vrátí míč svému vedoucímu jako první. Povolte oběma týmům dva nebo tři pokusy a udělte body podle jejich výkonu. Pokuste se povzbudit a nadchnout týmy k povzbuzování spoluhráčů.


Praskání balónků

Pomůcky:
2 velké košile
20 balónků
tkaloun

Účastníci: 2 děti

Hra:
Před začátkem služby přivažte 10 balónků ke každé košili. 5 k přední straně každé košile a 5 k zadní straně každé košile. Dva účastníci přijdou dopředu a obléknou si košile. Vítězem je ten, který bouchne všechny balónky na své košili jako první. Mohou je mačkat, prokousnout, válet se po zemi, nebo je proštípnout. Kdo skončí první postaví se a zvedne ruce nad hlavu. Připravit! Pozor! Teď! Hra začíná! Vítěze odměňte malou cenou nebo sladkostí.

Nápověda:
Použijte malé balonky úplně nafouknuté, místo velkých nafouknutých napůl. Velké balónky je těžké „prasknout“. Mějte několik náhradních balónků s provázkem pro případ, že balónek praskne před začátkem hry.


Podejte zásoby

Pomůcky:
20 balíků po šesti lahvích vody

Účastníci:
účastníci se rozdělí do 2 týmů, do řady podél stěn místnosti

Hra:
Seřaďte týmy na opačné strany pokoje. Položte 10 balíků na konec každé řady hráčů. Na začátku hry poslední hráč každé řady zvedne balík a podá ho hráči před sebou, který ho podá hráči před sebou, atd. V okamžiku, kdy první balík dojde k prvnímu hráči, poslední hráč začne posílat druhý balík, pak třetí atd. Když první hráč v řadě dostane balík se šesti lahvemi, začne je skládat na sebe /skládají celé balíky, ne jednotlivé lahve/. Vítězí ten tým, který jako první přepraví všechny balíky a vyrovná je na sebe.

Nápověda:
Nikdy nesmí být v pohybu více než jeden balík. Když by chtěli podávat více balíků najednou, pak jim pravděpodobně nějaký spadne na zem.


Skákání přes švihadlo s plaveckými ploutvemi

Pomůcky:
2 švihadla
2 sady plaveckých ploutví
stopky /nebo hodinky s vteřinovou ručičkou/

Účastníci:
2 děti
2 pomocníci na počítání / starší děti nebo dospělí /

Hra:
Děti si navléknou plavecké ploutve a vezmou si švihadlo. Pomocník každého hráče počítá, kolikrát hráč úplně přeskočil. Kdo udělá nejvíce přeskoků za jednu minutu, vyhrává. Je velice zábavné sledovat hru, jak se děti zoufale snaží udělat něco zdánlivě jednoduchého, což se s ploutvemi ukáže jako náročný úkol.

Nápověda:
Před začátkem hry nechejte děti udělat l nebo 2 cvičné skoky, aby vyzkoušely, co je čeká.


Tým autorů: Bill Johnson, Mark McIntyre, Diane Vivian CharismaLife Publishers, Florida
Překlad: Křesťanské společenství Juda na Mělníce (ksjuda@wo.cz)
Povolení k šíření dalo Metro Ministies International, Brooklyn, USA