Pastorační centrum Skvrňany

O nás

Pastorační centrum Skvrňany (PCS) bylo zřízeno biskupstvím plzeňským 1. 9. 2017 a svěřeno do společné péče salesiánkám a salesiánům. Je zaměřeno misijně, jeho posláním je první evangelizace a nová evangelizace především v městské části Plzeň Skvrňany.

Působí na území ŘKF Plzeň – západ (aktuální administrátor PhDr. Igor Bibko), ale je na ní ekonomicky i pastoračně nezávislé.

Ve své činnosti navazuje a doplňuje činnost, která je realizována v rámci SHM Klub Plzeň, z.s. Je otevřené všem, kdo do něj chtějí přicházet, spoluutvářet jej a podílet se na jeho aktivitách. Své poslání naplňuje především skrze bohoslužby, přípravu na svátosti, jejich slavení, katechezi a další aktivity.

Za činnost PCS zodpovídá koordinátorka Hana Koudelková, FMA.
Kněžskou službu zde vykonávají bratři salesiáni z komunity Plzeň Lobzy:

  • P. Mgr. Marek Sklenář SDB
  • P. Mgr. Evžen Rakovský SDB
  • P. Mgr. Martin Poláček SDB
  • P. Mgr. Pavel Lepařík SDB