Pastorační centrum Skvrňany

Historie

Skvrňany, kdysi vesnice starší než samotné město Plzeň, jedna z největších na plzeňském panství, se od 70. let staly domovem tisíců obyvatel nově postaveného sídliště. Může se zdát zvláštní, že přesto tu nikdy nestál a nestojí žádný kostel. Tak tomu ale nemělo být. I Skvrňany měly mít své duchovní centrum.

V roce 1931 místní učitel Josef Chudáček inicioval stavbu kostela. Byl založen Spolek pro postavení katolického kostela Sv. Antonína Paduánského, architekt Ing. Jaroslav Cuhra vypracoval projekt a stavba započala. Už v roce 1941 podzemní sál budoucího kostela začal sloužit jako kaple. V roce 1944 byla ale stavba zastavena a ani po válce už nepokračovala. Po roce 1948 vyrostly na místě plánovaného kostela domy, aby už nebylo možné stavbu kostela nikdy dokončit. Po roce 1989 se dům na Křimické ulici vrací zpět církvi a vzniká tu centrum pro mládež a děti. Od roku 1997 zde žije a působí komunita Dcer Panny Marie Pomocnice (sestry salesiánky) a komunita Sester Sv. Josefa z Chambéry.

“Krypta”, podzemní sál kdysi plánovaného kostela, začala znovu sloužit k bohoslužbám i další činnosti. V místě, kde měl stát kostel jako srdce městské části, byla v roce 2010 založena farnost Plzeň-Západ a do června 2017 byla svěřena do péče Neokatechumenátní cesty. Farářem byl ustanoven P. Ing. Miroslav Verčimák a farním kostelem kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích. Filiálním kostelem farnosti je kostel sv. Jiří v Malesicích. Farnost zahrnuje městskou část Plzeň – Skvrňany, Vejprnice, Vochov, Křimice, Malesice, Radčice u Plzně a Dolní Vlkýš.

Aktuálním administrátorem farnosti je o. PhDr. Igor Bibko.

1. 9. 2017 bylo biskupstvím plzeňským zřízeno Pastorační centrum Skvrňany a svěřeno do společné péče salesiánkám a salesiánům.