Zahradní slavnost v Karlíně

V domě sester salesiánek v Praze – Karlíně se ve čtvrtek 11.5. konala tradiční Zahradní slavnost, poslední dva roky spojená s oslavou Marie Dominiky Mazzarellové, spoluzakladatelky sester salesiánek, která se v církvi slaví 13.5.

Studenti, studentky, jejich rodiče, zaměstnanci, dobrovolníci, dobrodinci a přátelé salesiánského díla se setkali v 17 hodin na společném slavení mše svaté. Mši celebroval P. Vojtěch Sivek SDB, který vyzdvihnul dobrotu Boha, která se odráží na životě svatých a měla by se odrážet i na životě každého z nás.

Po mši svaté se uskutečnil na školním hřišti malý koncert. Studenti a studentky, kteří se učí hrát na nějaké hudební nástroje či zpívají, ukázali své umění. Nechyběl klavír, kytara, saxofon, zpěv… Vystupovali jak jednotlivci, tak přímo hudební tělesa 🙂 Umělecký program zakončila slůvkem (krátké povzbuzení, které v salesiánské tradici začal sv. Jan Bosko) provinční představená sestra Zdeňka Švédová, která zase na Marii Dominice vyzdvihla, že s ní byli lidé rádi. A to by přála každému z nás.

A poté se už všichni vrhli na připravené občerstvení. K dispozici byly čtyři stanoviště – na jednom se vydávaly párky v rohlíku, na druhém zmrzlina, na třetím míchané nápoje a na čtvrtém sladké a slané občerstvení, které v hodině vaření napekli sami žáci. Vše bylo vynikající, takže panovala dobrá nálada. Počasí bylo také tak akorát. Pro děti (a nejen pro ně) bylo připravených 5 stanovišť s úkoly o životě Marie Dominiky. Kdo obešel všech 5 stanovišť, vysloužil si malou odměnu.

Jsme vděční Bohu za tuto zahradní slavnost, za všechny lidi, se kterými nás spojuje i za život  svaté Marie Dominiky, která žila v Boží přítomnosti a zjevovala jeho dobrotu druhým. Kéž by se to dalo říct o každém z nás!

Více fotek zde.