Celosvětový svátek vděčnosti

Ve středu 26. dubna 2023 se v Bogotě, v Kolumbii, uskuteční Světový svátek vděčnosti. Zapojují se do něho čtyři inspektorie. Slavnost začíná již v úterý večer a pak celou sobotu. Některé pořady je možné sledovat online.

„S Marií vytváříme kulturu míru“ je téma zrozené z reflexe doby, kterou žijeme; ve světě totiž probíhá více než třicet válek a mír je ohrožen mnoha způsoby. Téma je osvětleno Božím slovem „Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími dětmi“ (Mt 5,9) a je výslovnou výzvou neunavovat se budováním pokoje, vytvářením kultury pokoje.

Během návštěvy Kolumbie, u příležitosti svátku, Matka Chiara Cazzuola učinila gesta míru a společenství a vyzvala nás, abychom byli podporovateli a podporovateli míru. „Znovu budeme mít příležitost poděkovat Bohu za život, který nám v hojnosti dává, a za naši Matku, sestru Chiaru Cazzuola, která vede Institut s takovou láskou a velkorysým nasazením,“ řekla sestra María del Rosario García. Ribas v dopise s ohledem na svátek.