Pouť plná překvapení

V sobotu 18.9.2021 proběhla Národní Svatoludmilská  pouť  na Tetíně, 1100 let od její smrti. I sestry salesiánky se jí účastnily. Ne v nějakém hojném počtu, ale zástupkyně jsme zde přece jen měly. Přinášíme tedy sdílení sestry Míly z Plzně:

“Příjemným překvapením pro mě bylo, že v roce, kdy se poprvé slavil den prarodičů, můžeme oslavit taky naši „svatou babičku“ společnou slavnostní bohoslužbou. O krásné liturgii je psáno v dalších křesťanských médiích, kde je možné si také přečíst homilii kard. Schönborna, který shromáždění předsedal, proto se posunu k dalším překvapením…

Velkým překvapením pro mě bylo krásné připravení místa, zázemí, dopravy… žasla jsem kolik je zapojeno mladých organizátorů z řad skautů, hasičů i místních dobrovolníků, kteří se uměli postavit k jakékoliv službě, od infostánku až po sbírání odpadků.

Příjemné překvapení také byl doprovodný program – po mši svaté bylo možné se nejen občerstvit u mnoha různých stánků, ale také se obohatit při kulturních akcích divadelních či hudebních, zúčastnit se diskuse s odborníky, ztišit se v kostele při modlitbě nebo naopak s krásnými řeckokatolickými zpěvy  Akathist ke sv. Ludmile rozjímat o jejím životě.

Nemohu opomenout množství setkání s těmi, kteří na tuto pouť také vyrazili a s kterými jsme se znali.

Překvapením už méně pozitivním pak pro mě byla chabá účast salesiánské rodiny, přestože je sv. Ludmila patronkou vychovatelů i církevního školství – oblastí, ve kterých se pohybujeme a jsou nám víc než vlastní.

Ať příklad svatého života a její přímluva nás provází v našem výchovném poslání mezi dětmi a mladými, abychom tak jako ona je uměli vést k Hospodinu a k úctě ke stvoření i každému člověku!”

O fotky se s námi kromě sestry Míly podělila i sestra Lenka z Prahy, která se pouti též zúčastnila.