Komunity v novém složení

Od nového školního roku se změnila složení i našich komunit. V České republice máme celkem pět komunit. V letošním roce zaznamenaly změny všechny naše komunity. Podívejme se na to postupně:

v Praze Kobylisích ubyla jedna sestra, a to Helena Křenková, která se přestěhovala do Prahy Karlína, kam přišla Eva Liškutinová z Brna. Do Brna naopak přišla Marie Kučerová. Z Plzně se do Hradce nastěhovala Zdeňka Kůsová a Jana Svobodová sem přišla z Kobylis. Do Plzně se nastěhovala Hana Koudelková.

Pro přehlednost se podívejte na fotky. Poznáte nás všechny?

Brno

Hradec Králové

Plzeň

Praha Karlín

Praha Kobylisy