Pouť a dožínky

Brněnská komunita sester zaznamenala, jako většina našich komunit, personální změny. Sestra Eva Liškutinová se přestěhovala do Prahy Karlína a Majka Kučerová z Karlína do Brna.

V tomto novém složení se zdejší komunita v neděli 29. srpna vydala na komunitní pouť do Kyjova. Původně to byla jednoduchá pouť ke sv. Josefovi, která se pak následně obohatila o dožínky, které jsou v městě Kyjově opravdu krásnou podívanou. Kromě živé farní mše sv. s žehnáním aktovek a vyprošování darů Ducha svatého učitelům a vychovatelům, mohly sestry vidět plno stánků, různých krojů a tradic.

Fotografie.