9. den novény (neděle)

Poslední den novény nese název MARIA POMÁHÁ K OPRAVDOVÝM SETKÁNÍM MEZI LIDMI. Zamyšlení si připravila sestra Hana Gennertová.

Odkaz je zde.