Pozvánka na duchovní večer online

Zveme dívky na duchovní večer online v týdnu po Slavnosti Seslání Ducha svatého!

Tématem je OVOCE DUCHA SVATÉHO.

Kdy:  Středa 26. 5. 2021 / 19:00–20:30

On-line na: https://meet.google.com/yti-qmqp-gpi

Pro koho: pro dívky 14–22 let

Co nás čeká: úvodní aktivita, Boží slovo, krátké sdílení, slůvko