Zprávy z online DO

O duchovní obnově konané online ve dnech 12.-13.3.2021 pro holky teenagerky nám nyní podává zprávu sestra Eva: “V  pátek 12.3. a v sobotu 13. 3. prožilo deset dívek (15 – 21 let) se dvěma sestrami salesiánkami (Eva a Pavla) a jednou studentkou duchovní obnovu on – line. Hlavním tématem k zamyšlení bylo naslouchání a vděčnost. Den jsme zahájily i zakončily společnou modlitbou a modlily jsme se také křížovou cestu. Atmosféru obnovy doplňoval poslech některých křesťanských písní. Dopoledne byly dvě přednášky a po polední přestávce byla doporučena procházka do přírody. Po ní každá vytvořila slide, na kterém byly zobrazeny fotky dne a důležité myšlenky.


Tady jsou některé z nich:
– Těm pak, kteří ho přijali, a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi (Jan 1, 12).
– Ty jsi má milovaná dcera, Tebe jsem si vyvolil.
– Sám Hospodin půjde s tebou, nenechá tě klesnout, neopustí tě, neboj se a neděs.
– Bůh je vždy s námi, když se radujeme, ale i když se trápíme.
– Dary je nutné nejprve objevit, až potom je můžeme dávat druhým.
– Bůh má o mě zájem a miluje mě.
– Nejdůležitější je být s Bohem.
,, Pavučina je s Bohem jako hradba a hradba je bez Boha jako pavučina”.
– Vděčnost proměňuje srdce.
– Zkusit v myšlence někoho druhého obejmout a svěřit nás dva Pánu Bohu

Každá svůj slide okomentovala a na závěr bylo hodnocení obnovy a slůvko ze života Marie Dominiky Mazzarello.
Díky všem zúčastněným a v prvé řadě Pánu Bohu, který promlouval do našich srdcí. Těšíme se, že se opět sejdeme na krátké on – linové schůzce ke konci dubna a možná budeme pokračovat i každý měsíc.

Ještě krátké zamyšlení z kreativní chvíle od jedné účastnice:
“Když jdu, mám kolem sebe tolik úžasných věcí, které Bůh vytvořil a často je přehlížím. Proto když někam jdu, snažím se dívat na každou maličkost, která kolem mne je, ať už jde o architekturu, přírodu, lidi, zvířata nebo nebe. Snažím se zařadit do svého vnímání zvuky a vůně v mé blízkosti. Vždy je co obdivovat. Ve všem je vždy vidět dokonalost, s jakou Bůh danou věc stvořil, a ta dokonalost je nad naše chápání. Stačí se jen dívat, poslouchat a cítit. “