Report z online DO

K postní době patří tradičně nabídka duchovních obnov. Letos se nemohou konat prezenčně, proto většina z nich přechází na formu online. Tak to je i s našimi obnovami, které pořádáme. Možná na našich stránkách vidíte letáčky, ve kterých je nabízíme. Nyní je čas podat zprávu, jak se tyto obnovy ujaly. Samozřejmě vše je viděno z lidského vnějšího hlediska, co Bůh koná v srdcích účastníků, uvidíme až na věčnosti…

O Duchovní obnově pro mládež poreferuje sestra Zdeňka: ” V pátek a v sobotu 26. a 27. února proběhla duchovní obnova pro mládež (18-30 let). Základnu poskytla kobyliská komunita, kde jsme byly společně “v trojici” sestry Helena, Jana a Zdeňka, a jedenáct mladých lidí na různých místech naší země. Obvykle k obnovám patří, že člověk na chvíli opustí své prostředí, svůj pracovní stůl… tentokrát si všichni účastníci statečně vytvořili prostor k setkání s Bohem i s druhými ve svých domovech. Téma obnovy bylo: “To je můj milovaný Syn…” Páteční večer jsme se po krátkém seznámení a uvedení do modlitby s Božím Slovem, společně pomodlili křížovou cestu. A v sobotu nás provázel úryvek z Markova evangelia o Ježíšově proměnění na hoře. Přemýšleli jsme o tom, komu nasloucháme, jakou moc nad námi mají slova a jak poznávat, který “hlas” komu patří. V druhé přednášce jsme se “dívali” na Boží Slovo napsané na tři ikony – Ježíšův křest, Proměnění a Ukřižování a rozjímali o tom, co říká Otec Ježíši (i nám) – “ty jsi můj milovaný…” a jaká je Ježíšova odpověď Otci – “Otče, do tvých rukou odevzdávám…” Odpoledne byl pak prostor pro osobní doprovázení a zamyšlení nad tím, jakou představu vlastně máme o Bohu a jak snadno může být nějak pokřivena. Zakončili jsme sdílením a společnou diskuzí. Myslím, že i přes všechny těžkosti, které současná situace klade setkávání, se nám podařilo vytvořit krásné společenství modlitby a sdílení a podpořit a povzbudit se v našem putování postní dobou k radostné oslavě Vzkříšení.”

O druhé obnově pro holky puberťačky ze Sebranické farnosti poreferuje sestra Zuzka: “Tradičně i tento rok jsme (Verča, Jana a Zuzka) plánovaly postní DO  ve spolupráci s místní komunitou SDB pro holky v Sebranicích. Kvůli státním koronavirovým omezením jsme ji zkusily nabídnout formou on-line. Přihlášených 7 holek z druhého stupně ZŠ se aktivně zapojilo do naší nabídky. Zamýšlely jsme se nad tématem emocí v našem živote a pomáhaly nám k tomu ukázky z filmu V hlavě.  Každou emoci jsme propojily s konkrétním Božím slovem a ukázaly jsme si, jak ji prožíval Ježíš, jak ji můžeme dobře prožívat a zpracovat, protože emoce jsou součástí našeho každodenního života. Technika přes naše obavy fungovala skvěle (i náš přípravný tým díky různým karanténám vysílal každý se svého vlastního pokoje), a tak děkujeme Pánu, že nám dal odvahu první online duchovní obnovu zorganizovat. A i když už víme, jak na to, přesto bychom rády řekly: A příště naživo…”