3. den tridua – POSELSTVÍ

Dnes máme poslední den tridua. Podíváme se souhrnně na život Laury, jaké poselství nám může říct do našich dní. Podíváme se na tři typy vztahů: na vztah k sobě, k druhým a k Bohu:

  • Laura byla bojovnice, holka do nepohody. Kolik kilometrů musela jako malá nachodit, když utíkaly do jiné země! Kolikrát musela opustit kamarádky, jež si na nějakém místě našla a začínat stále znovu. Nepoddala se negativnímu osudu, co nemohla změnit, přijala, co mohla změnit, s tím vytrvale bojovala.
  • Laura se obklopovala dobrými vztahy. Věděla, že sama neobstojí. Člověk potřebuje pomoc, povzbuzení. Potřebuje dávat, ale i dostávat. Laura nežila svůj život a víru izolovaně od druhých, ale ve společenství. Tam nacházela radost a sílu. Společenství je dar. A někdy i dar, který nám ukazuje, kolik obrácení ještě potřebujeme J.
  • Laura rostla a uzdravovala se díky Božímu působení v ní. Otevřela se Bohu a on ji mohl pomalu proměňovat a uzdravovat. Dar víry jí byl jako malé dán, ale sama ho musela živit modlitbou, svátostmi, duchovním vedením.

Dnešní poslední video je videoklipem. Moc se nám líbí slova písně, která vystihují Lauru jako bojovnici. Samozřejmě komu se zalíbí i myšlenka a má pár korun nazbyt, může podpořit dobrou věc. Video zde

 Modlitba:

Nebeský Otče, tys daroval blahoslavené Lauře Vicuně sílu ducha a krásu nevinnosti. Na její přímluvu dávej odvahu všem, zvláště mladým lidem, aby překonávali zkoušky života a byli pro druhé lidi svědectvím o tvé nekonečné lásce. Prosíme o to skrze tvého Syna, naše Pána Ježíše Krista. Amen.

 A zítra Lauru pořádně oslavte!