2. den tridua – PROSTŘEDÍ

V druhý den tridua se podíváme na to, jak Lauře pomáhá prostředí, ve kterém se ocitá. V tomto prostředí důvěry a přijetí se uzdravují její rány z dětství a rozvíjí se duchovní život. Můžeme se zamyslet nad tím, jak je důležité prostředí, v němž se pohybujeme.

Laura se dostala do internátní školy, kterou vedly sestry salesiánky (FMA). Zde Laura rozkvetla. Co jí k tomu vedlo?

  • Cítila přijetí, že na ni sestry mají čas, ráda si s nimi vyprávěla a byla jim nablízku.
  • Začala sloužit druhým, pomáhat slabším a mladším spolužačkám
  • Rozvíjela srdečné vztahy se spolužačkami, prožívala každodenní radosti, našla si kamarádky, se kterými se sdílela
  • Našla si pravidelného zpovědníka a začala se snažit žít duchovní život – pravidelně se modlit, cvičit se ve ctnostech…

Dnes vám nabízíme video, které sice trvá o něco déle, ale rozhodně stojí za to. Ukazuje, jak DOBRÉ prostředí, které nás obklopuje a DOBŘÍ lidé, kteří jsou nám nablízku, nám mohou pomoci měnit pohled na sebe samé a dopomoci k tomu, abychom na sobě s Boží pomocí pracovali a postupně se nechávali přetvářet víc a více k Božímu obrazu. Video zde

Modlitba:

Blahoslavená Lauro Vicuňo, církev tě oslavuje jako vzor mladých. Byla jsi poslušná Duchu svatému a čerpala jsi sílu z eucharistie. Vypros nám milosti, které potřebuje k tomu, abychom naplnili svůj život tam, kde právě žijeme. Pomoz nám dosáhnout hluboké víry, chránit si čistotu, věrně plnit své každodenní povinnosti a vítězit nad nástrahami egoismu a zla. Ať jsme jako ty úplně otevření pro Boží vůli, důvěřujeme Panně Marii a milujeme všechny. Amen.