První den tridua – RODINA

V první den tridua se podíváme na rodinu, z níž Laura vycházela a co nám může říct do našich životů:

  • Laura vyrůstala v neúplné rodině – tatínek jí zemřel, když byla malá. Vyrůstala tedy bez otcovského vzoru.
  • Během let si maminka našla přítele – ten však maminku využíval, zneužíval, také na Lauru si dělal nadějné vyhlídky, dnes bychom řekly, že v rodině docházelo k zneužívání i domácímu násilí. I přesto maminka s tímto mužem dál zůstávala.
  • Nesuďme ani její maminku. Byla to žena osamocená, zoufalá. V mladém věku ztratila muže a musela uživit své dvě děti. K tomu byla emigrantka v cizí zemi. A tak se chytla každého stébla, každé příležitosti jistoty, pro sebe a své dcerky, i když to byl muž násilnický.
  • Laura svou rodinu přesto milovala. Milovala svou sestru a pomáhala jí v internátu, ve kterém byly obě vychovávány. Milovala i svou maminku a chtěla, aby se vymanila z vlivu přítele. A její láska nabyla i konkrétní podoby. Všechny těžkosti a nakonec i nemoc obětuje za spásu své maminky a za to, aby se osvobodila z tohoto násilnického vztahu. Několik dní před smrtí jí to maminka slíbí a slib po smrti i splní.

Dnes se všude okolo nás mluví o krizi rodiny. Najít rodinu nerozpadnutou, milující se, jako by byla stále větší vzácnost. Nicméně ať pocházíme z jakékoli rodiny, Bůh má pro nás vždy plán štěstí a pokud se jím necháme vést, uzdravuje nás a vyučuje. O tom svědčí i příběh této rodiny

Modlitba:

Dobrý Bože, děkujeme ti za život a příklad blahoslavené Laury Vicuni, která přes všechny těžkosti milovala své nejbližší a obětovala se za ně. Na její přímluvu Tě prosíme za všechny rodiny, zvláště za ty, kde vládne nepokoj, napětí, závislosti a násilí. Kéž v Tobě může každý člověk objevit své útočiště a čerpat z důvěrného vztahu s Tebou. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána. Amen.