Svátek vděčnosti v Plzni

Máme za sebou další červnový víkend a tudíž další prožitý svátek vděčnosti: tentokrát v komunitě v Plzni.

“Začaly jsme slavit již 5 týdnů před víkendem 26.-28.6. Je nás v komunitě přesně 5, proto jsme každý týden zvlášť v modlitbě pamatovaly a děkovaly za jednu sestru z komunity a vyprošovaly jí hojnost Božích milostí. Následnost jsme určily podle délky pobytu v komunitě a tak si zopakovaly, jak je tady která ze sester dlouho. Svátek vděčnosti jsme začaly v pátek odpoledne, kdy se komunita vydala na návštěvu k jedněm našim dobrodincům. Při vděčnosti nemyslíme jen na sebe, ale též např. na ty, kdo v našem díle pracují. Sobota patřila poznávání krás Plzeňské diecéze, a tak jsme se objevily na  Bolfánku, místě nedaleko Chudenic (u Švihova), kde se nachází krásná rozhledna, kaple sv. Wolfganga a výletní hostinec “Na Poustevně”. Na tomto místě měl totiž přespávat sv. Wolfgang, když putoval z Řezna do Prahy vysvětit biskupa Dětmara. Nedaleko je též národní přírodní památka Americká zahrada. Jedná se o arboretum s 219 druhy stromů převážně z Ameriky. Na odpočívadle jsme si zahrály skvělou stolní hru Vše nej!, kterou vřele doporučujeme, prověřila, jak se známe a jaké dárky bychom si navzájem daly a jaké bychom rády dostaly. Večer patřil dalšímu slavení, děkovaly jsme naší ředitelce za její trpělivost a animaci komunity, ona děkovala nám, loučily jsme se se sestrou Janou měnící komunitu – prostě jsme si všechny děkovaly – ústně i v modlitbě. V neděli jsme v pastoračním centru prožily slavnost prvního svatého přijímání malé Klárky a poté se vypravily na výlet do Starého Plzence na dobrý oběd a pokračovaly do zámku Kozel a přilehlého parku.
Večer opět patřil modlitbě vděčnosti. Víkendem jsme uzavřely tento školní rok, vrhly se do víru prázdnin a těšíme se, co všechno přinesou.”