Zápis dětí do CMŠ Laura

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v Církevní mateřské škole Laura (Vítkova 12, Praha 8), na školní rok 2020/2021 se uskuteční 2. – 16. května 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocnění COVID –19 bude zápis  organizován bez přítomností dětí a zákonných zástupců v budově školy.

Žádost s přílohami je možno doručit následujícími způsoby:

  • osobním podáním na vrátnici CMŠ Laura (přízemí budovy) v pracovních dnech (4. – 7. 5.  a 11. – 15. 5. 2020) v době od 8:00 do 16:00 hod.
  • do datové schránky školy (ssnmcqr)
    od 2. května 2020 0:00 do 16. května 2020 23:59 hod.
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem od 2. května 2020 0:00 do 16. května 2020 23:59 hod. (Nelze zaslat jen prostý e-mail!)
  • poštou nejpozději do 16. května 2020 (datum pro obdržení v CMŠ Laura). Tento způsob nedoporučujeme vzhledem k nestabilitě služeb České pošty na Praze 8 Karlín.

Všechny potřebné informace a dokumenty naleznete na stránkách www.cmslaura.cz (horní lišta “Zápisy“).

Trvalé bydliště pro přijetí dítěte do mateřské školy nehraje žádnou roli.