Neděle Dobrého Pastýře

Dnes je takzvaná neděle Dobrého Pastýře, v evangeliu slyšíme část z Janovy 10. kapitoly: Já jsem dobrý pastýř… Já jsem dveře k ovcím… Dobrý pastýř dává život za své ovce… Přišel jsem, aby měly život a měly ho v hojnosti… V Žalmu 23 zase čteme: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám… Doporučujeme opravdu nad těmito texty přemýšlet, modlit se s nimi – jsou bohaté a plné naděje. Již tradičně je to také neděle, kterou vrcholí týden modliteb za nová povolání (k manželství, kněžství, zasvěcenému životu).

Při této příležitosti však uděláme exkurzi do dalšího našeho domu – a tentokrát do Plzně. Protože již necelý rok je možné v takzvané kryptě (podzemní místnost, kdysi základ nedokončeného kostela), užívané jak pro účely Salesiánského střediska mládeže, jež tu sestry provozují (SHM Klub Plzeň, z.s http://plzen.shm.cz/), tak pro účely Pastoračního Centra Skvrňany https://www.fma.cz/o-nas/nase-aktivity/pcs/, uvidět takzvaný triptych, třídílný obraz, zobrazující právě tématiku Krista jako Dobrého Pastýře.

Myšlenka vznikla před několika lety, když sestry spolu s bratry salesiány z Lobez dostali od biskupa do duchovní péče toto Pastorační centrum. Věřící se zde scházejí na bohoslužby dvakrát do týdne. V ostatní dny slouží krypta jako sál pro hry dětem, které navštěvují středisko mládeže. Bylo tudíž třeba vymyslet takovou výzdobu, která by byla vhodná jak pro účely střediska mládeže, tak pro Pastorační centrum. Realizace trvala několik let, obrazy namalovala na zakázku umělkyně Mgr. Andrea Spišáková ze Slovenska. Od Loňského června (2019) tyto obrazy (zvětšené kopie) krášlí kryptu, ale vlastně je to jejich premiéra, na neděli Dobrého Pastýře visí poprvé.