Adorace k “sedmdesátce”

V noci ze 13. na 14. dubna roku 1950 se konala akce K (násilné rušení mužských klášterů v socialistickém Československu) a na podzim akce Ř (to samé, ale týkalo se to ženských řeholí). Letos tedy slavíme 70. výročí od tohoto nuceného vyhnanství. Při této příležitosti chceme, my řeholnice (a řeholníci) v Česku i na Slovensku, poděkovat za dar svobody, poděkovat za všechno dobré, co z utrpení našich sester a bratří v době totality vzklíčilo. Učiníme tak 24 hodinovou adorací – každá komunita ve svém klášteře či řeholním domě – a to už dnes od 19 hodin do úterního večera 19 hodin.