Tip na křížovou cestu v přírodě

Velký Pátek je dnem umučení našeho Pána Ježíše, dnem postu a vděčnosti za odpuštění hříchů. K tomuto dni také (asi víc než k jiným dnům) patří křížová cesta, modlitba, na které při 14 zastaveních sledujeme poslední kroky Pána Ježíše po této zemi.

A tak se i naše Plzeňská komunita v pátek dopoledne vydala do přírody se křížovou cestu pomodlit. Mířily jsme autem na Křivoklátsko, do malé vesnice Všetaty. Zde, na polní cestě vedoucí k obci Skřivaň, stojí 14 zastavení křížové cesty. A tady začíná příběh dost netradiční křížové cesty.

Vše má na svědomí pan František Matějovský spolu s ostatními nejmenovanými dobrodinci. Před několika lety tato polní cesta byla úplně zarostlá, avšak objevil se grant na obnovu starých cest – a tak byla cesta vyčištěna. Mimochodem v obci Všetaty není kostel, takže je to vlastně cesta, která vede ke kostelu v obci Skřivaň. Byly mu darovány staré dubové pražce z kolejí, 15 ks. A když je převážel, jeden pražec z vozu vypadl a rozlomil se na dva kusy tak, že na silnici znázorňovaly kříž. Tímto křížem cesta začíná. Na každém pražci, které jsou od sebe přesně 49 kroků, je keramické znázornění jednoho zastavení, každé od jiného umělce. Pan František je zadal různým šikovným lidem – z Přílep, Rakovníka, ale také třeba z Bulharska… A jak pan František dodává, je to také cesta života každého z nás se všemi možnými utrpeními, která nás mohou potkat. Zveme vás tedy, pokud budete někdy v tomto kraji, tuto pozoruhodnou křížovou cestu navštívit a spojit se v modlitbě s Pánem Ježíšem.