Mimořádná novéna k Panně Marii Pomocnici

Vzhledem ke katastrofálnímu rozšíření se koronaviru ve velké části světa, hlavní představený salesiánů don Ángel Fernández Artime zve celou salesiánskou rodinu a mladé obnovit si důvěrné odevzdání se Marii Pomocnici, podle příkladu dona Boska v podobných okolnostech.

„V těchto dnech, když se díváme okolo sebe a slyšíme různé zprávy, pozorně a s dojetím sledujeme, co se děje okolo nás, v našich městech a zemích,“ hovoří hlavní představený. Vrací se k událostem, které se udály v Turíně v roce 1854, když don Bosco pozval mladé z oratoře „povstat“ a pomoci při epidemii cholery.

„Ani my dnes nechceme zůstat sedět a jen přihlížet. Vnímám příležitost, abychom, jako salesiánská rodina pozdvihli své ruce a modlitbu k nebeskému Otci a prosili o přímluvu Pannu Marii Pomocnici.“

 „Zvu celou salesiánskou rodinu, aby se modlila Mimořádnou novénu k Panně Marii Pomocnici v době nejbližších dnů od 15. do 23. března a společně se 24. března svěříme pod ochranu Panny Marie, naší matky a učitelky. Tato moje výzva se týká především vás, moji drazí mladí!“ uzavírá hlavní představený.

Don Bosco, když ho žádali o nějakou milost, obyčejně odpovídal: „Když chcete od nejsvětější Panny dosáhnout nějaké milosti, modlete se k ní novénu“ (MB IX, 289).

ANS

Mimořádná novena