Dej mi napít (Jan 4), moje srdce a koronavirus

Epidemie koronaviru mnohým z nás nedovolí účastnit se mše svaté a vypadá to, jako by Boží Slovo této 3. neděle postní tomu preventivně vyšlo vstříc. Je nám totiž nabídnuto setkání Ježíše se Samařankou (Janovo evangelium 4. kapitola).

Ježíš se v něm představuje jako ten, který sedí u studny a čeká na příchozí. I naše (moje i tvoje) srdce je studna, na níž sedí Ježíš a čeká, až za ním (každý z nás osobně a jedinečně) přijdeme (tedy není závislý jen na kostele, mši svaté či jiných prostředcích setkání s Ním, na které jsme byli zvyklí). Ježíš touží i mně i tobě říci: “Dej mi napít, žízním po tobě, po tom, až za mnou do srdce přijdeš, až si spolu jen tak sedneme a budeme si vyprávět – já tobě a ty mně. Neboj se, vím o tobě a chci se s tebou setkat jinak”.