Na poušť s Božím Slovem

O první postní neděli se skupinka mladých lidí setkala u sester salesiánek v Praze Karlíně a prožila víkend osobního i společného setkání s Božím Slovem s tématem Světla. Podněty k rozjímání připravily sestry salesiánky a slavením mše svaté či svátosti smíření posloužili zase bratři salesiáni. Mladí se mohli s Božím Slovem setkat i při obrazovém růženci, tvorbě svíček či při křížové cestě, která probíhala venku. Nechybělo ani prohloubení tématu křtu, jehož vědomé obnovení je vrcholem Velikonoc.