Setkání koordinátorek pro pastoraci mládeže CIEM

  Motto setkání, které probíhalo 20.-23. Listopadu 2018 v Bruselu, znělo: “Dát vše, aby mladí mohli být šťastní nyní i na věčnosti.” 

Cílem setkání bylo sdílet sny i cesty, po kterých se ubíráme, a společně hledat, kudy jít dál, abychom my i naše výchovné prostředí, které vytváříme, vedli mladé k radosti a plnému životu.

Za českolitevskou inspektorii se setkání účastnila sr. Míla Čermáková. Přinášíme některé její postřehy.

“Celé setkání hostila komunita sester salesiánek (FMA) v Bruselu, kam se sjelo 12 sester a jedna laička, které mají ve svých inspektoriích na starost pastoraci mládeže. Provázel nás po celou dobu biblický text o rozmnožení chlebů a ryb J 6, 1 – 15.

První den byl ve znamení uvědomění si situace, ve které se nacházíme. Druhý den byl ve znamení oživení si pohledu na výchovné poslání FMA a konfrontace se závěry Synody o mládeži, která proběhla v uplynulém měsíci v Římě. V závěrečném dokumentu ze synodu jsme se pak zastavily nad jeho III. kapitolou, který v sobě přináší mnoho konkrétních podnětů od mladých pro život v církvi i v našich komunitách. Poslední – třetí den – byl zaměřený na konkrétní cestu animace pastorace mládeže v CIEM (Evropa a Blízký východ) a potažmo v každé inspektorii.

Celé setkání bylo přínosné především sdílením zkušeností z jednotlivých inspektorií i touhou společně uchopit a nasměrovat pastoraci mládeže v současné situaci ve shodě s cestou institutu i postsinodální církve.”