Formační setkání CIEM

Ve dnech 11. – 13. června se v Římě v Generálním domě uskutečnilo setkání CIEM.

Dvanáct inspektorek CIEM (Conferenza Inter-ispettoriale Europa e Medio Oriente) se zamýšlelo ve velmi otevřené atmosféře nad „Způsobem řízení a animace“ na všech úrovních: komunitním, inspektoriálním a generálním.

V každé inspektorii se nejdříve sestry zamýšlely nad otázkami z této oblasti a během setkání CIEM pak byla možnost vzájemného naslouchání, sdílení a konfrontace, které odrážely praktický život komunit jednotlivých zemí.

„Jsme si vědomé rozdílnosti a různého „vtělení“ charismatu v každém národě. Řízení je jiné v zemích, které se zmítají ve válce, jiné v západních post-moderních zemích a ještě jiné v zemích post-komunistických“, konstatovaly představené.

Některé země zapojily laiky do rozhodovacích procesů a plánování, v jiných je řízení ještě pyramidální. Je znát touha kráčet v každé zemi vlastním rytmem ke sdílenému řízení, v němž každá sestra (nejen představená) žije zodpovědnost za společný řeholní život.

Inspektorky budou pokračovat ve své reflexi během dalšího setkání CIEM v září 2018 v Mornese.