Svátek vděčnosti 2018

Dne 26. dubna 2018 se v Paraguay slaví každoroční Světový svátek vděčnosti, který má letos název: „S mladými nechme rozeznít struny života, abychom svědčily o radosti z následování Krista.“

Tento Svátek vděčnosti je pozváním k tomu, abychom vyjádřili svoji vděčnost skrze radostné darování našeho života Pánu, aby mladí, kteří jsou nám svěřeni, mohli hledat Pramen života a mohli se s ním setkat. Ježíš je jediný, který naplní jejich život smyslem a odhalí jim plán, který je skrytý v Božím srdci.