Plzeňští animátoři

Skupina Plzeňských animátorů, která v letošním roce čítala 13 mladých od 15 do 20 let, absolvovala 3 ×24. Co to znamená? Scházela se pravidelně v listopadu, lednu a březnu, aby se po 24 hodin připravovala na svou animátorskou službu. Animátorů je zde ve středisku ještě více, ale těchto 13 se zavázalo, že se všech setkání pravidelně (pokud možno) zúčastní – tímto mladé chceme vést k zodpovědnému rozhodnutí a ne k vybírání si té nejlepší nabídky z několika možných, jak je dnes zvykem. První setkání se zabývalo osobností animátora, druhé salesiánským charismatem a na třetím se řešily praktické věci ohledně služby. Animátoři se teď nadále formují ve svých táborových týmech, které jsou letos čtyři, aby dobře připravily dva pobytové a dva příměstské tábory. Nicméně někteří mladí jsou akční i přes rok. Pomáhali při podzimních i jarních prázdninách, někteří pravidelně asistují v oratoři a jiní již vedou samostatně kroužky (klavír, vaření apod.). A protože každý rok od roku stárneme, myslíme již na novou generaci animátorů, kterou pomalu vychováváme, aniž bychom tyto „staré“ mladé vyhazovali. Naopak – tito mladí jsou pro nás velkým pokladem i Božím zázrakem.

Fotky