Domů » Výchova

  Výchova podle Dona Boska

  Don Bosco byl pro mladé lidi především učitelem, mistrem a přítelem.
  Hlavním posláním sester salesiánek je výchova mládeže se zvláštním zaměřením na děvčata na okraji společnosti. Výchovná činnost se řídí tzv. preventivním systémem* a heslem Dona Boska: *„Da mihi animas coetera tolle“..

  Don Bosco a Marie Dominika Mazzarello se snažili vychovávat mladé lidi v dobré křesťany a poctivé občany. Tento základní cíl dnes musíme chápat v širších souvislostech.

  • Za dobrého křesťana lze považovat člověka, který dovede propojit víru a život a vnáší do světa, v němž žije, hodnoty evangelia.
  • Za čestného občana lze považovat člověka, který dovede spoluutvářet demokratickou společnost a angažuje se pro řešení globálních problémů, jako jsou lidská práva, světový mír, sociální spravedlnost, politika a ekologie.

  Cíl výchovy podle Dona Boska

  O deseti diamantech

  Salesiánské desatero