Domů » Výchova

  Principy a prostředky naší výchovy

  Sestry salesiánky pracují na základě principů a metod, které vycházejí z díla sv. Jana Boska a sv. Marie Dominiky Mazzarellové.

  Cíle salesiánské výchovné činnosti

  Posláním sester je jít s mladými po cestě svatosti, spolupracovat na jejich plné realizaci v Kristu a splupracovat s Duchem svatým, aby Kristu rostl v srdcích mladých.
  Tuto výchovu člověka v jeho celistvosti lze rozdělit do tří oblastí, které spolu úzce souvisejí a nelze je od sebe oddělovat:

  • lidská zralost – podporovat v mladých proces osobního a sociální růstu. Mladí by postupně měli přijmout zodpovědnost za vlastní růst.
  • život z víry – zrání víry a její včlenění do kultury a života
  • orientace povolání – pomoci mladým rozpoznat Boží plán ve svém životě a pomoci jim, aby ho dokázali přijmout jako poslání.