Domů

  Výchova

  Hlavním posláním sester salesiánek je výchova mládeže se zvláštním zaměřením na děvčata na okraji společnosti. Výchovná činnost se řídí tzv. preventivním systémem* a heslem Dona Boska: *„Da mihi animas coetera tolle“..

    Don Bosco otec a učitel mladých

  Don Bosco a Marie Dominika Mazzarello se snažili vychovávat mladé lidi v dobré křesťany a poctivé občany. Tento základní cíl dnes musíme chápat v širších souvislostech.

  – Za dobrého křesťana lze považovat člověka, který dovede propojit víru a život a vnáší do světa, v němž žije, hodnoty evangelia.

  – Za čestného občana lze považovat člověka, který dovede spoluutvářet demokratickou společnost a angažuje se pro řešení globálních problémů, jako jsou lidská práva, světový mír, sociální spravedlnost, politika a ekologie.

  Preventivní systém – tento výchovný systém nám byl předán jeako duch, který má řídit kriteria naší činnosti a prostupovat všechny vztahy i styl našeho života.

  Cíl výchovy podle Dona Boska

  O deseti diamantech