Domů » Salesiánská rodina

  Volontarie Dona Boska (VDB)

  Sekulární institut papežského práva.

   

  Sekulární institut Volontarií Dona Boska je určen pro svobodné ženy, které se chtějí zasvětit Bohu ve světě v salesiánském duchu. Své zasvěcení prožívají podobně jako Panna Maria – v každodenním životě, aniž by se lišily od žen své doby. Slibem čistoty, chudoby a poslušnosti odpovídají na Boží lásku a dávají svůj život zcela k dispozici Bohu a bližním.

  Volontarie byly založeny blahoslaveným Filipem Rinaldim, třetím nástupcem dona Boska, 20. května 1917 v Itálii.
  V ČR působí od r. 1967.

  Na počátku r. 2006 měl Institut 1308 členek, v ČR jich je 45. Volontarie jsou rozšířeny do 53 zemí světa.

  Volontarie nežijí společně, ale pravidelně se setkávají na duchovních obnovách a dalších setkáních. O svém zasvěcení nemluví, aby tak mohly žít jako ostatní lidé a konat dobro kdekoliv, i tam, kde mají lidé předsudky vůči církvi a zasvěceným osobám.
  Modlitba jim pomáhá, aby zůstaly ve světě a posvěcovaly ho zevnitř. Typickým místem pro jejich setkávání s Bohem a bližními je jejich zaměstnání.
  Celý svůj život se snaží proměňovat na apoštolát.

  Jsou součástí salesiánské rodiny, záleží jim na spáse všech, zvláště mladých. Ve svém poslání se opírají o lásku k eucharistii a k Panně Marii Pomocnici křesťanů.

  Více najdete na www.volontarie.cz nebo na
  www.volontariedonbosco.org

  Pokud chcete sestrám napsat, tak mejlová adresa je: si.vdb@seznam.cz

  informace o salesiánské rodině jako celku najdete zde