Domů » Salesiánská rodina

  Volontéři s Donem Boskem (CDB)

  Jedná se o veřejné církevní sdružení věřících mužů, které směřuje k tomu, aby se stalo sekulárním institutem.

   

  Bylo založeno donem Egidiem Viganò, 7. nástupcem dona Boska, 12. září 1994 v Itálii.

  V současné době (2009) je na světě 71 volontérů v 21 zemích:
  Evropa: Itálie, Malta, Česká republika, Slovensko, Španělsko
  Afrika: Angola, Madagaskar, Nigerie
  Amerika: Argentina, Brazílie, Guatemala, Honduras, Kostarika, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, USA, Venezuela
  Asie: Korea

  Volontéři jsou zasvěcení salesiánští laici, kteří se zavazují sliby chudoby, čistoty a poslušnosti.

  Nežíjí v odloučenosti od světa, od svého prostředí, práce a rodiny, jako řeholníci, ale působí právě v těchto prostředích a přinášejí tam plnost svého radikálního rozhodnutí pro lásku. Žijí svě povolání zasvěcení ve světě v salesiánskému duchu dona Boska.

  Objevují Boha a vidí jeho tvář v každém člověku, ale zvláště se zaměřují na mladé lidi – především ty nejchudší a opuštěné -, na povolání a na misie.

  Žijí salesiánského ducha: odvolávají se na dona Boska, jeho život, jeho zkušenost a duchovní bohatství; ispirují se jeho duchem, apoštolským plánem a stylem pastorace.

  Více na:
  www.sdb.cz/…m-boskem-cdb
  www.sdb.org/cdb

  informace o salesiánské rodině jako celku najdete zde