Domů » Obsah

  Svědci Vzkříšeného (TR)

  Testimoni del Risorto

  Duchovní hnutí.

   

  Založené P. Sabinem Palumbierim, salesiánem, v Itálii v roce 1984 (s názvem Testimoni del Risorto in cammino verso il 2000 = Svědci Vzkříšeného na cestě k r. 200). Součástí salesiánské rodiny od r. 1999.

  V současné době má hnutí cca 900 členů organizovaných v 20 místních skupinách především ve střední a jižní Itálii. Vytvářejí se obdobné skupiny i ve Rwandě, Kamerunu a Brazílii.

  Hnutí vzniklo jako prostor pro setkání mezi přáteli spojenými jediným ideálem a přáním: žít těsněji v každodenním životě radostnou zvěst Vzkříšení, která je pramenem radosti a života.
  Hnutí je otevřené všem bez rozdílu věku, původu a kultury.

  Spiritualita: žít a vydávat svědectví Velikonocům Páně na cestě víry a přátelství.

  Charisma: velikonoční spiritualita, která se snaží stále více chápat, cítit, uskutečňovat a vyzařovat Vzkříšení.
  Charisma má své vyjádření i v nové formě modlitby: Via Lucis (= Cesta světla) a ve způsobu služby těm nejpotřebnějším v dobrovolnickém sdružení „Dobrovolníci pro svět“.

  Cíl: vychovávat ke kultuře života, aby lépe působili tam, kam je Pán volá: v rodině, v práci, ve společnosti, v církvi s vnitřním postojem velikonoční radosti, kterou uchovávají v srdci.

  Více na (v italštině):
  http://www.testimonidelrisorto.it

  zpět na salesiánská rodina