Domů » Obsah

  Sestry Majestátu Panny Marie (SQM)

  Sisters of the Queenship of Mary

  Řeholní institut diecézního práva

   

  Institut vznikl v r. 2011 rozdělením sekulárního institutu Dcer Majestátu Panny Marie Neposkvrněné, který byl založen salesiánem P. Karlem Dalla Torre v Thajsku v r. 1954.
  Důvodem rozdělení původního sekulárního institutu je návrat k původnímu záměru zakladatele, P. Karla Dalla Torre, který i když založil sekulární institut, jeho cílem bylo založit řeholní institut, a tak vedl i své dcery.
  Nel 2008 Generální kapitula Dcer Majestátu Panny Marie Neposkvrněné rozhodla, že každá členka se svobodně rozhodne, zda chce patřit do sekulárního nebo do řeholního institutu. Vznikly tak dva instituty.

  Spiritualita se řídí příkladem Nazaretské rodiny

  Poslání: obnovit a rozšířit Boží království modlitbou a různými činnostmi, jak mezi věřícími jiných náboženství, tak mezi křesťanskými rodinami a především mezi mládeží, zvláště tou nejchudší.

  Hlavní patronkou je Panna Maria Neposkvrněná, patronem je také sv. Josef.

  více na: www.sqmsister.org (stránky jsou v thajštině, některé podstránky jsou i v angličtině a italštině). V tuto chvíli (březen 2017) stránky nefungují. Některé informace je možné najít na Facebooku: https://www.facebook.com/sqmsister?…

  zpět na salesiánská rodina