Domů » Salesiánská rodina

  Spolupracovníci (ASC)

  Sdružení salesiánů spolupracovníků je Veřejným církevním sdružením věřících.

   

  Sdružení se původně jmenovalo Salesiánští spolupracovaníci, ale nové Stanovy sdružení z listopadu 2006 změnily název na Salesiáni spolupracovníci.

  Sdružení salesiánů spolupracovníků je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil v roce 1876 v Itálii svatý Jan Bosco.

  Na začátku roku 2006 bylo na světě 35 000 spolupracovníků.

  Spolupracovník je katolík, který žije ve světě a v prožívání víry se inspiruje apoštolským plánem dona Boska, aby tak přispěl ke spáse mládeže, která je nejkřehčí a nejcenější částí lidské společnosti. Žije v salesiánském duchu v běžných životních i pracovních podmínkách.

  Spolupracovník realizuje své povolání k apoštolátu, které je společné všem katolíkům, tak, že následuje salesiánské povolání, které ho vede pracovat na poslání dona Boska mezi mládeží a lidovými vrstvami a žít jeho ducha.

  ČR působí řada místních společenství salesiánských spolupracovníků, která sdružují především manželské páry.

  Více najdete na:
  www.ascczech.cz
  http://cooperatori.sdb.org

  informace o salesiánské rodině jako celku najdete zde