Domů » Obsah

  Salesiánky oblátky Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (SOSC)

  Salesiane Oblate del Sacro Cuore di Gesù

  Řeholní institut papežského práva.

  Založený Mons. Josefem Cognatou (salesiánem, biskupem v Bova, v Kalábrii) v Itálii, v r. 1933. Součástí Salesiánské rodiny od r. 1983.

  Institut je přítomen ve třech zemích: Itálii, Bolívii a Peru.

  Heslo Institutu je: Caritas Christi urget nos!

  Charisma: aktivní účast na Ježíšově dobrovolné oběti na kříži pro spásu a posvěcení světa.

  Oblátky se nasazují ve službě místní církvi a farnostem v okrajových zónách, v malých centrech.
  Typickými oblastmi působení jsou výchova malých dětí v mateřských školách a formace mladých lidí se zvlášním důrazem na katechezi a asistenci skupin mládeže ve spolupráci s faráři.

  Více na (v italštině):
  www.salesianesosc.org

  zpět na salesiánská rodina